ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Magazyny / Gospodarka MagazynowaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Gospodarka Magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa jest w pełni skalowalny do potrzeb każdego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem firm wielooddziałowych posiadających wiele magazynów w odległych od siebie lokalizacjach oraz prowadzącego wymianę towarową z kontrahentami (np. zwrot opakowań) i kooperantami (np. przesyłanie surowców i produktów w toku do realizacji jednego z etapów produkcji). Zapewnia pełną kontrolę stanów bieżących lub na dowolny dzień w przeszłości oraz historię obrotów towarowych z podziałem na poszczególne magazyny i dokumenty magazynowe umożliwiając wielowymiarową analizę według dowolnego stopnia szczegółowości. W pełni obsługuje standardowe dokumenty magazynowe, ale pozwala również definiować własne, według indywidualnych potrzeb, co daje możliwość dostosowania nomenklatury do specyfiki firmy, jak również pełne odwzorowanie istniejącej struktury magazynów i procesów biznesowych. Pełna identyfikacja towarów w magazynie możliwa jest dzięki wykorzystaniu kodów paskowych, a wykorzystanie zdalnych terminali radiowych i terminali wózkowych może znacząco podnieść efektywność operacji magazynowych, co jest szczególnie przydatne w magazynach wielkopowierzchniowych.

Każdy towar wprowadzany na magazyn posiada własną kartotekę towarową zawierającą bogaty zestaw standardowych informacji opisujących jego właściwości oraz dokładną lokalizację towarów w magazynie łącznie z polami, które można, w razie potrzeby, zdefiniować samodzielnie. Następnie wszystkie kartoteki mogą być w wygodny sposób przeglądane, edytowane i kasowane przy pomocy prostych w obsłudze filtrów, które pozwalają na szybkie wyszukanie odpowiedniej informacji. Przedsiębiorstwa mogą zdefiniować odpowiednie dokumenty magazynowe na podstawie których, będzie ewidencjonowany cały obrót towarowy w magazynie. W razie potrzeby dokonania przeceny towarów, w jednym magazynie generowane są odpowiednie dokumenty magazynowe oraz dekrety księgowe w module Rachunkowość Finansowa, a korekta cen jest automatycznie dokonywana w pozostałych magazynach. Poszczególne towary mogą mieć przypisane stany minimalne, maksymalne lub pożądane, na podstawie których można wygenerować odpowiednie zamówienia w module Zaopatrzenie (opcja ta jest niedostępna w przypadku, gdy moduł wchodzi w skład Pakietu Hetman Pro) lub prowadzić zaawansowaną kontrolę i analizę poszczególnych stanów magazynowych surowców, półfabrykatów, wyrobów i towarów oraz opakowań dzięki szerokiej gamie raportów ukazujących ich aktualne i historyczne stany i obroty z dowolnie wybranej perspektywy. Przedsiębiorstwa prowadzące ścisłą gospodarkę narzędziową otrzymują prostą funkcjonalność pomagającą gromadzić informacje na temat cyklu życia poszczególnych narzędzi. Wdrożenie tego modułu pozwala na ścisłą kontrolę stanów magazynowych, obniża koszty magazynowania oraz dostarcza dużą ilość danych niezbędnych do kreowania polityki zaopatrzenia w krótkim okresie oraz układania strategii długofalowych.

Moduł ten jest częścią Pakietu Hetman Pro - specjalnej oferty skierowanej do małych firm oraz takich, które właśnie rozpoczynają swoją działalność.

Moduł Gospodarka Magazynowa posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • dokładna ewidencja aktualnych stanów, lokalizacji oraz wartości towarów w magazynie

 • wykorzystanie terminali radiowych i wózkowych do obsługi magazynów
 • obsługa wielu magazynów w różnych lokalizacjach
 • dokładna informacja na temat stanu ilościowo-wartościowego magazynów według wybranej perspektywy
 • szczegółowa kartoteka z możliwością definiowania własnych pól opisowych
 • możliwość wyboru dowolnej metody rozchodowania
 • obsługa standardowych dokumentów magazynowych takich jak bilans otwarcia, inwentaryzacji, RW, PW, PZ, WZ, MM i wielu innych oraz możliwość samodzielnego definiowania dokumentów
 • możliwość przeglądania, modyfikacji i kasowania poszczególnych dokumentów magazynowych przy użyciu wygodnych filtrów w zależności od poziomu uprawnień
 • obsługa przesyłania towarów między własnymi magazynami oraz monitorowanie towarów w drodze
 • raport stanów magazynowych według dowolnych kryteriów definiowanych przez użytkownika
 • analiza zalegania towarów na magazynie - wiekowanie zapasów

 • możliwość blokowania i rezerwacji towarów na magazynie
 • kontrola stanów magazynowych i utrzymywanie ich na zadanym poziomie
 • możliwość wielokrotnego wystawiania korekt do tego samego dokumentu magazynowego
 • obsługa przesunięć magazynowych z kontrahentami
 • obsługa obrotu magazynowego opakowań zwrotnych z kontrahentami
 • automatyczne generowanie odpowiednich dokumentów magazynowych i dekretów księgowych w przypadku przeszacowania towarów
 • rozbudowana ewidencja obiegu narzędzi
 • możliwość wyboru towaru rozchodowanego z dowolnej dostawy
 • generowanie inwentaryzacji na żądanie
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych według odpowiednich schematów i ich przesyłanie do modułu Rachunkowość Finansowa
 • generowanie wielowymiarowych raportów obrazujących stany poszczególnych towarów oraz identyfikacją wszystkich powiązanych dokumentów magazynowych
 • pełna identyfikacja osób dokonujących poszczególnych operacji oraz czasu ich dokonania
 • współpraca z wagami towarowymi