Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


System Zarządzania Przedsiębiorstwem

Można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo jest w jakiś sposób zarządzane, jednak w zależności od tego, czy to zarządzanie jest właściwe i sprawne, zależy efektywność, ekspansywność i sukces firmy.

Sztuką jest w taki sposób zarządzać przedsiębiorstwem, aby w każdej chwili móc podołać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rynkowa rywalizacja.
Działania, które towarzyszą procesowi decyzyjnemu obejmują różnorodne sfery działalności przedsiębiorstwa. Podejmowanie właściwych decyzji wymaga zatem szerokiej i odpowiednio przetworzonej informacji o stanie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.
Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi.

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

System Informowania Kierownictwa

Ciągle zaostrzająca się konkurencja wymaga od przedsiębiorstw coraz lepszej organizacji i jeszcze efektywniejszego wykorzystania zasobów będących w ich posiadaniu. Aby sprostać temu zadaniu niezbędny jest efektywny system informacyjny, który gąszcz zgromadzonych danych zamieni w zestaw informacji, które będą stanowić rzetelną podstawę do podejmowania strategicznych decyzji. System Informowania Kierownictwa dostarcza szereg funkcjonalności, które ułatwiają przeglądanie danych biznesowych oraz pozwalają na prezentację informacji w postaci definiowanych raportów lub też w postaci graficznej. Możliwość analizy danych przy pomocy nowoczesnych narzędzi jakim jest wielowymiarowa analiza OLAP, która daje kadrze menadżerskiej bogate możliwości przeglądania danych w dowolnej perspektywie oraz ułatwia wyszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych w zachodzących zjawiskach biznesowych.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Im większe przedsiębiorstwo, tym ważniejszy staje się problem właściwej organizacji obiegu dokumentów, tak aby w możliwie jak najkrótszym czasie docierały one do właściwego adresata. Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów pozwala uprościć i ustrukturyzować proces obiegu dokumentów, dzięki zamianie dokumentów tradycyjnych na wersję elektroniczną, które mogą być w łatwiejszy sposób dystrybuowane między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przy jednoczesnym uwzględnieniu zdefiniowanych reguł dekretacji. Takie podejście pozwala monitorować przepływ informacji między poszczególnymi pracownikami, a mechanizm wyszukiwania na podstawie zdefiniowanych parametrów pozwala znaleźć w wirtualnym archiwum odpowiedni dokument w czasie krótszym niż w archiwum tradycyjnym. W dobie nowoczesnych technologii błyskawiczny dostęp do informacji jest równie ważny jak dostępność pozostałych zasobów i może znacząco wpływać na wzrost efektywności całej organizacji.