ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMU / Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.

Jest to metoda bardzo skuteczna, jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń i trudności organizacyjnych. Częste zmiany zleceń produkcyjnych i krótkie serie produkcyjne, wymuszają częste przestawy maszyn, co przy braku narzędzi do optymalizacji czasów przestaw maszyn powoduje zmniejszenie globalnej wydajności i ogranicza ich produktywność. Zamawianie surowców pod konkretne zamówienia, a w konsekwencji zlecenia produkcyjne komplikuje procesy logistyczne. Planowanie produkcji kilku lub kilkudziesięciu zleceń produkcyjnych na zmianie, podzielonych na wiele operacji produkcyjnych, wymaga nie małych umiejętności, aby zapewnić ciągłość produkcji a jednocześnie zminimalizować ilość półfabrykatów przechowywanych na hali produkcyjnej lub w magazynach wydziałowych.

Trudności z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa realizujące produkcję o charakterze zleceniowym, można wyliczyć bardzo wiele. Czy jest na to metoda? Czy można efektywnie zarządzać produkcją w takich warunkach?

Odpowiedź brzmi TAK. Konieczne jednak jest wyposażenie firmy w odpowiednie narzędzia informatyczne klasy CRM, ERP i MES, które będą wspomagały procesy obsługi klienta, realizacji zamówień, planowania i nadzoru procesu produkcyjnego.

Wśród wielu dostępnych na rynku systemów ERP i MES nie wiele zostało zaprojektowanych i przygotowanych do obsługi tak złożonych procesów produkcyjnych.

Jednym z najlepszych na rynku rozwiązaniem, jest system informatyczny przeznaczony do obsługi produkcji zleceniowej, jakim jest Platforma Hetman.

Platforma Hetman w pełni kontroluje proces realizacji zlecenia handlowego (zamówienia odbiorcy) od momentu jego rejestracji w systemie. Zlecenie handlowe zarejestrowane w systemie CRM Platformy Hetman podlega weryfikacji technicznej (zgodności i kompletności dokumentacji technologiczne), oraz finansowej (kontrola poziomu zadłużenia klienta z uwzględnieniem przyjętych zleceń i produkcji w toku).

Nadzorowany jest proces potwierdzania zamówień dostawcom z uwzględnieniem planowanego terminu realizacji przy jednoczesnej analizie stanu obłożenia maszyn produkcyjnych. Kontrolowany jest poziom wolnych zapasów surowcowych, a przy ich braku, uruchamiane są procesy zapotrzebowania i zamówienia surowców.

Skompletowane zlecenie handlowe jest kierowane do produkcji i generowane są zlecenia produkcyjne, a w kolejnym kroku tworzony jest plan produkcji dla poszczególnych gniazd produkcyjnych.

Wielofunkcyjny interfejs planowani produkcji pozwala na sterowanie procesem produkcyjnym uwzględniając:

 • dostępność surowców i półfabrykatów dla poszczególnych operacji produkcyjnych,
 • dostępność narzędzi niezbędnych do realizacji operacji produkcyjnej,
 • zależności czasowe pomiędzy operacjami w cyklu realizacji każdego zlecenia produkcyjnego,
 • zasoby ludzkie,
 • wydajności maszyn produkcyjnych z kontrolą charakterystyki pracy zależnej od ilości jednorazowej zlecenia,
 • czasy przestaw maszyny pomiędzy kolejnymi realizacjami,
 • blokady czasu maszyn zarezerwowane na remonty i przeglądy,
 • dane z monitorowania produkcji udostępniane w czasie rzeczywistym.

Przekazany do realizacji plan produkcji podlega ścisłemu nadzorowi dzięki mechanizmom systemu MES a w szczególności procesowi monitorowania produkcji.

Plan produkcji jest przekazywany bezpośrednio na terminale maszyn przetwórczych drogą elektroniczną, lub bezpośrednio do maszyn z pośrednictwem interfejsów maszyn.

Produkcja każdego zlecenia jest ściśle monitorowana w czasie rzeczywistym przez system komputerowy rozmieszczony na stanowiskach produkcyjnych. Monitorowaniu podlegają:

 • rzeczywisty czas pracy maszyn produkcyjnych,
 • rzeczywisty czas pracy brygad produkcyjnych i poszczególnych pracowników obsługi maszyn,
 • czasy przestaw maszyn,
 • czasy postojów z uwzględnieniem przyczyn postoju,
 • ilości pobranych do produkcji materiałów, półfabrykatów i półproduktów,
 • ilości poszczególnych produktów operacji,
 • ilości baraków powstałych podczas procesu produkcyjnego,
 • ilości odpadów powstałych podczas procesu,
 • występujące awarie, wraz z informowaniem w czasie rzeczywistym o ich wystąpieniu i sposobie rozwiązania,
 • parametry pracy poszczególnych maszyn definiowane indywidualnie dla każdej maszyny i każdej operacji produkcyjnej.

Dane te są gromadzone przez system MES za pomocą pracowników obsługi maszyn, z wykorzystaniem automatycznych czytników kodów kreskowych lub z wykorzystaniem liczników i czujników zainstalowanych lub będących integralną częścią maszyn produkcyjnych.

Zintegrowany system MES z modułem logistyki i magazynów systemu ERP, gwarantuje rzetelność i natychmiastową dostępność informacji o stanie produkcji w toku na każdym etapie produkcji oraz o stanie i ruchach materiałów, półfabrykatów, półproduktów i wyrobów gotowych w magazynach.

Dział obsługi klienta może na bieżąco kontrolować stan realizacji zlecenia, wychwytując ewentualne opóźnienia na etapie planowania czy realizacji zleceń. Jednocześnie może informować klienta o stanie realizacji jego zlecenia. Integracja z modułami WEB Platformy Hetman, umożliwia udostępnienie w czasie rzeczywistym kluczowym klientom, informacji o stanie realizacji ich zleceń.

Nie bez znaczenia dla zachowania ciągłości produkcji są systemy transportu wewnętrznego. Platforma hetman, dzięki mechanizmom systemu MES umożliwia sterowanie automatycznymi systemami transportu wewnętrznego. W przypadku braku systemów automatycznych , dyspozycje przewozu ładunków (materiałów, półproduktów, półfabrykatów i wyrobów gotowych) są przekazywane drogą elektroniczną bezpośrednio na terminale przenośne pracowników magazynów lub na terminale nawózkowe umieszczone na wózkach widłowych.

Kolejny bardzo ważnym elementem w obsłudze produkcji zleceniowej jest logistyka transportu. Zintegrowany moduł logistyczny systemu ERP, pozwala na planowanie dostaw (realizacji zleceń handlowych) z dużym wyprzedzeniem (przed uruchomieniem produkcji danego zlecenia), co umożliwia optymalizację obłożenia środków transportu, oraz optymalizację tras przejazdów.

Informacje o zaplanowanym transporcie są udostępnienie w czasie rzeczywistym działowi obsługi klienta, lub za pomocą serwisu WWW bezpośrednio odbiorcom.

Rozwiązania te usprawniają obsługę klienta, a odbiorcom umożliwiają przygotowanie odbioru produktów co skraca czas obsługi w procesie spedycji.

Proces obsługi zleceń handlowych zamyka wydanie towaru do odbiorcy przez system magazynowy oraz automatyczne wystawienie faktury sprzedaży.

Nie bagatelny dla jakości obsługi klienta jest również proces obsługi reklamacji i działań korygujących zintegrowany w systemie CRM.

Na koniec należy podkreślić, że przedstawione powyżej rozwiązanie gwarantuje pełne śledzenie i nadzór realizacji zamówień odbiorców, uwzględniając cały cykl produkcyjny zlecenia. W efekcie produkcja zleceniowa nie tylko może być w pełni kontrolowana ale staje się prosta i ekonomiczna.

Mgr.inż. Tomasz Prokopiuk