ProkHARD / NASZA OFERTA / Sprzedaż oprogramowaniaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Oprogramowanie innych producentów

Oprócz tego, że tworzymy i wdrażamy własne rozwiązania dostarczamy naszym klientom również oprogramowanie innych firm.

Posiadamy ofertę różnych producentów. Nasi najważniejsi dostawcy to między innymi:

  • Sparx – dostawca oprogramowania dla programistów wykorzystywanego w pracy nad złożonymi systemami informatycznymi do modelowania procesów oraz tworzenia projektów systemów informatycznych. Od listopada 2006 jesteśmy jednym z przedstawicieli handlowych tej firmy na obszar Polski.
  • Microsoft – wieloletnia współpraca z tą niemal największą firmą na Świecie pozwala zaoferować naszym klientom bardzo szeroki wachlarz oprogramowania niezbędnego niemal w każdej firmie.
  • Sybase – oferujemy naszym klientom możliwość zakupu narzędzi produkowanych przez tę firmę wykorzystywanych w procesach integracji aplikacji i procesów biznesowych.
  • Emapa - dostawca rozwiązań mapowych oraz programów do przeprowadzania analiz przestrzennych o szerokim spektrum zastosowania, przede wszystkim w dziedzinie transportu (optymalizacja tras przejazdu).

Na zamówienie jesteśmy w stanie sprowadzić oprogramowanie również innych producentów, wyżej nie wymienionych.