ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMU / Rozwiązania mobilneRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii firmy Sybase „Sybase web services”, Asynchronous Java-Script oraz XML, firma ProkHard stworzyła nowoczesne rozwiązania mobilne przeznaczone do obsługi i zarządzania magazynami.

Rozwiązania mobilne firmy ProkHard bazują na jądrze systemu Platforma Hetman, wykorzystując funkcjonalności i obieg dokumentów systemu Magazynowego, oraz innych modułów analitycznych (jak logistyka i transport). Pełna integracja z bazą danych Platformy Hetman, daje bardzo dużą elastyczność i wygodę obsługi. Dokumenty tworzone przez przenośny terminal radiowy, natychmiast znajdują się w bazie danych i są dostępne do obsługi i raportowania
przez system magazynowy. Wszystkie operacje magazynowe (w tym kontrola stanu magazynowego i rozchody) są wykonywane online na bazie głównej Platformy, co wyklucza możliwość popełnienia błędu w dysponowaniu towarem na magazynie.
Zarządzanie stanem lokalizacji (miejsca składowego, czy paletowego) na magazynie, pozwala na błyskawiczne odszukanie towaru na magazynie. W efekcie załadunek towarów staje się znacznie prostszy i może być wykonany w dużo krótszym czasie.

Udało nam się również rozwiązać problemy związane z kompletacją dostaw dla odbiorców, przy jednoczesnym
zachowaniu (traceability) ciągłości i identyfikowalności partii towarowej.
Nie zapominamy również o obciążeniu poszczególnych pracowników, logika systemu jest tak skonstruowana, aby czynności wykonywane przez operatorów terminali radiowych ograniczyć do minimum, a w szczególności do dwóch, odczytu podejmowanej partii magazynowej, i odczytu lokalizacji na której partia została ustawiona magazyn, centrum robocze, rampa załadunkowa), na tej podstawie system podejmuje decyzje jakie podjąć czynności i jakie dokumenty wygenerować.
Dla dopełnienia procesu, system mobilny umożliwia automatyczny wydruk etykiet produktowych (gwarantując prawidłowe znakowanie partii magazynowych), wydruk etykiet logistycznych (stosujemy standard GS1) oraz wydruk kompletu dokumentów magazynowych i spedycyjnych.
Rozwiązanie nasze bazuje na braku konieczności posiadania jakichkolwiek zewnętrznych programów instalowanych
na urządzeniach mobilnych - wszystkie pliki aplikacji przechowywane są w bazie danych i przez warstwę pośrednią
„Sybase web services” udostępniane systemowi operacyjnemu terminala. Technologia ta wyklucza konieczność konfiguracji terminali radiowych, gwarantuje ich mobilność w zakresie różnych funkcjonalności i różnych użytkowników. Aplikacja mobilna działa tylko w sesjach danych web services, jeden login do aplikacji równa się jednemu stałemu połączeniu z bazą danych. Połączenie działa tak jak połączenie z aplikacji Platformy Hetman z zalogowanym zautoryzowanym użytkownikiem. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo danych i kontrolę ich poprawności przez wewnętrzne mechanizmy bezpieczeństwa.
Zapraszamy obecnych i nowych użytkowników Platformy Hetman do współpracy i implementacji naszych rozwiązań w Państwa firmach.
UWAGA: Rozwiązania mobilne mogą być wykorzystywane przez klientów posiadających wersje programu hetman nie mniejsza niż 1.23 pracujący na serwerze ASA 10 lub wyższym.