ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMURight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


ROZWÓJ SYSTEMU

W folderze tym znajdą Państwo najnowsze wiadomości dotyczące działalności firmy ProkHard. Są tu opisane zmiany w Platformie Hetman, nowe rozwiązania oraz nasze plany na przyszłość.

Nowe opcje

Folder zawiera listę nowych opcji i modułów które można nabyć jako uzupełnienie do posiadanej przez użytkownika wersji Platformy Hetman.

Modyfikacje

Zmiany w Platformie Hetman dokonane w ostatnim czasie.

Poprawki

Lista poprawek i usuniętych błędów wykrytych w aplikacji.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.