ProkHARD / NASZA OFERTA / Pakiet Hetman ProRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Pakiet Hetman Pro

Możliwości małych przedsiębiorstw lub takich, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, znacznie różnią się od możliwości tych, które istnieją na rynku od dłuższego czasu i/lub dysponują dużym kapitałem. Ich potrzeby są jednak bardzo podobne: poszukują nowoczesnego systemu, który pozwoli efektywnie wykorzystać będące w ich posiadaniu zasoby. Wychodząc naprzeciw, postanowiliśmy stworzyć nowy produkt, który w pełni zaspokoi ich potrzeby jednocześnie zapewniając możliwość harmonicznego rozwoju systemu razem z całym przedsiębiorstwem – Pakiet Hetman Pro.

W skład pakietu wchodzą następujące moduły:

Wymienione moduły posiadają pełną funkcjonalność modułów wchodzących w skład Platformy Hetman i są w stanie obsłużyć wszystkie podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Predefiniowany model obiegu dokumentów, gotowe wzory raportów i formularzy pozwalają znacznie skrócić i uprościć proces wdrożenia systemu. Ten produkt pozwoli nawet małym przedsiębiorstwom pracować na nowoczesnym systemie i w pełni wykorzystywać posiadane zasoby. Gdy funkcjonalność systemu okaże się zbyt uboga w stosunku do potrzeb, użytkownik może ją łatwo zmodyfikować dokupując niezbędne moduły Platformy Hetman. W innych warunkach konieczność wymiany systemu na rozwiązanie bardziej zaawansowane to nie tylko dużo większe koszty, ale również zakłócenie codziennej pracy związane z wdrożeniem na o wiele większą skalę.

Zasady licencjonowania Pakietu Hetman Pro

Licencja Pakietu Hetman Pro obejmuje zbiorczą licencję na wyżej wymienione moduły oraz odpowiednią liczbę licencji stanowiskowych, które pozwalają na jednoczesną pracę z tymi modułami na maksimum pięciu stanowiskach komputerowych. Licencja jest udzielana na cały pakiet, a nie na poszczególne moduły, przez co nie ma możliwości zakupu w ramach Pakietu Hetman Pro innych modułów niż oferowane lub rezygnacji z któregoś z nich. Zasady licencji stanowiskowych są takie same jak w przypadku zasad licencji stanowiskowych modułów Platformy Hetman.
W przypadku konieczności zwiększenia ilości licencji stanowiskowych (szóste i więcej), rozszerzenia funkcjonalności o kolejne moduły wychodzące poza zakres pakietu lub rozszerzenia do wersji wielooddziałowej zaczynają obowiązywać zasady licencjonowania dla Platformy Hetman. W takim przypadku użytkownik dopłaca różnicę ceny do pełnej wersji modułów i otrzymuje możliwość zakupu pozostałych modułów Platformy Hetman.

Podstawowe warunki zakupu modułów Platformy Hetman przez posiadaczy Pakietu Hetman Pro

Z biegiem czasu nadchodzi taki moment, w którym Pakiet Hetman Pro nie będzie w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb rozwijającej się firmy. W takim przypadku proponujemy rozszerzenie oprogramowania do pełnej wersji Platformy Hetman i możliwość zakupu pozostałych modułów. W sytuacji, gdy firma pracuje już z modułami Platformy Hetman, rozszerzenie pakietu do wersji pełnej jest operacją szybką i nie powoduje utraty jakichkolwiek danych już zapisanych. Zakres niezbędnych szkoleń jest również o wiele węższy niż w przypadku wdrażania zupełnie nowego rozwiązania, gdyż nowe funkcjonalności są w dużym stopniu oparte na mechanizmach znanych już użytkownikom ze wcześniejszych zastosowań.