Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Projekty branżowe

Platforma Hetman jest skierowana do każdego rodzaju przedsiębiorstwa, jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe powstają również projekty branżowe. Na dzień dzisiejszy ukończone zostały dwa z nich. Pierwszy - moduł Planowanie Rozkroju Wstęgi - jest przeznaczony dla firm produkcyjnych z branży papierniczej, które wytwarzają produkty z tektury falistej. Drugi z nich – moduł Transport - jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi transportowe na rzecz innych działów lub usługobiorców zewnętrznych.

Oba te programy charakteryzują się dobrym odzwierciedleniem wyspecjalizowanych procesów i dzięki temu ich wdrożenie pozwala osiągnąć wiele korzyści, które w długim okresie przekładają się na wzrost konkurencyjności na rynku branżowym. Dzięki temu, że zostały już wielokrotnie wdrożone, nabyte doświadczenia pomogły w opracowaniu najlepszej metodyki ich implementacji, ale również pozwoliły wypracować najlepsze rozwiązania, które umożliwiły skuteczne konkurowanie na ciasnym rynku rozwiązań wysoko specjalistycznych.

Aktualnie posiadamy w ofercie następujące rozwiązania branżowe:

Owoce i Warzywa

W procesie zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym, grupą producentów warzyw i owoców, której linie sortownicze są w dużym stopniu zautomatyzowane niezbędny staje się system informatyczny wspomagający pracę. System który umożliwi w sposób w pełni profesjonalny planować produkcję produkcję na podstawie zamówień klientów, śledzić stany magazynowe oraz partie produktu.

Wstęga

Moduł Planowanie Rozkroju Wstęgi jest skierowany do przedsiębiorstw z branży papierniczej, które wytwarzają swoje wyroby przy wykorzystaniu linii do produkcji tektury falistej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na efektywność tego typu produkcji jest ułożenie poszczególnych wykrojników na wstędze papieru, w taki sposób, aby powierzchnia niewykorzystanej tektury lub koszt produkcji były jak najmniejsze. Zaawansowane metody optymalizacyjne modułu, aby osiągnąć ten cel, biorą pod uwagę szereg zgromadzonych informacji, ale przede wszystkim dane o rozmiarach i właściwościach tektury oraz parametry wynikające ze specyfikacji technicznej tekturnicy. Takie podejście do problemu pozwala znacząco zredukować ilość zużywanego materiału oraz wpływa na obniżenie całkowitych kosztów produkcji.

Transport

Moduł Transport jest skierowany do przedsiębiorstw, które wykorzystują własną lub obcą flotę samochodową w celu zaspokojenia swoich potrzeb transportowych lub świadczą usługi na zewnątrz. Pozwala prowadzić ewidencję zleceń transportowych i na ich podstawie generować plan wyjazdów dla poszczególnych samochodów i kierowców, co jest szczególnie użyteczne w pracy dyspozytorów ruchu. Na tej samej podstawie generowane są również karty drogowe, które po uzupełnieniu przez kierowcę i wprowadzeniu do systemu pomagają w rozliczeniu kosztów poniesionych w trakcie wyjazdów oraz dostarczają wielu informacji niezbędnych do analizy wykorzystania samochodów oraz czasu pracy kierowców. Dzięki uwzględnieniu specyficznych warunków panujących w branży transportowej, moduł pomaga efektywniej zarządzać taborem i stanowi cenne źródło informacji dla kadry zarządzającej.

Składowisko odpadów

Jednym z ważniejszych elementów pozwalającym kadrze kierowniczej sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem jest odpowiednia i szybka informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie..

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Podczas projektowania Modułu obsługi składowiska odpadów, szczególny nacisk został położony na jego elastyczność, może on zostać łatwo dopasowany do profilu i specyfiki firmy oraz indywidualnych wymagań klienta.

Moduł obsługi składowiska odpadów jest samodzielnym narzędziem umożliwiającym dokumentowanie zdarzeń związanych z przyjmowaniem, ewidencją i wydawaniem odpadów, a dzięki integracji z opcją obsługi wag elektronicznych, daje niesamowite oszczędności w czasie obsługi klientów oraz umożliwia automatyzację tego procesu.

Jako moduł branżowy Platformy Hetman, integruje się z pozostałymi funkcjonalnościami Pakietu i jego modułami, umożliwiając stworzenie jednego, spójnego, zintegrowanego systemu do obsługi całego przedsiębiorstwa.