ProkHARD / NASZA OFERTA / Usługi konsultingoweRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Usługi konsultingowe

Wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie dotychczasowej pracy nad własnym oprogramowaniem, przy okazji licznych wdrożeń oraz zdobyta wiedza teoretyczna dają nam rzetelne podstawy do tego, aby doradzać innym firmom w zakresie szeroko pojętej strategii IT.

Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu tworzenia strategi informatyzacji firmy, wyboru najlepszego rozwiązania informatycznego uwzględniając specyficzne warunki danej firmy, tworzenia modelu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie jak również pomocy w efektywnym zarządzaniu danymi archiwalnymi. Szczególny nacisk kładziemy na kwestie bezpieczeństwa systemów informatycznych i zgromadzonych danych, które w obecnych czasach bardzo często stanowią ważne zasoby strategiczne firmy. Nasze usługi pozwalają firmom efektywnie wykorzystywać i planować zasoby informatyczne, co wpływa na wzrost ich przewagi konkurencyjnej na rynku.