ProkHARD / NASZA OFERTA / Warsztaty UMLRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Warsztaty UML

Przy współpracy z firma MethodTailor zapewniamy wsparcie procesów inżynierii oprogramowania przez:

a) sprzedaż i wdrożenie narzędzia Enterprise Architect oraz
b) warsztaty UML prowadzone na podstawie specyfikacji Klienta i przy wykorzystaniu narzędzia Enterprise Architect.

Transfer wiedzy i praktyk o języku UML obejmuje obszar:
a) modelowania procesów biznesowych,
b) dokumentowania wymagań,
c) analizy i projektowania.
Warsztaty UML prowadzi Krzysztof Wyrzykowski - współautor książki „Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych”. Szczegółowa oferta na www.methodtailor.pl