ProkHARD / NASZA OFERTA / Platforma Hetman / Zasady licencjonowaniaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Podstawowe zasady licencjonowania Platformy Hetman

Zasady licencjonowania Platformy Hetman obejmują dwa podstawowe rodzaje licencji:

  • licencja na moduł (lub opcję) – pozwala Licencjobiorcy legalnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności danego modułu Platformy Hetman w ramach danej firmy i w miejscu określonym w umowie licencyjnej (na posiadanej ilości stanowisk na które została wykupiona licencja stanowiskowa),
  • licencja stanowiskowa – umożliwia legalne korzystanie z jednego lub więcej modułów, na które Licencjobiorca posiada licencje, na jednym stanowisku komputerowym. Baza danych Platformy Hetman jest oparta na oprogramowaniu firmy Sybase i w związku z tym, do każdej licencji stanowiskowej wymagany jest zakup jednostanowiskowej licencji na oprogramowanie SQL Anywhere Studio w wersji OEM .

Transakcja zakupu obejmuje przede wszystkim zakup licencji na wybrane moduły i opcje dodatkowe Platformy Hetman oraz zakup odpowiedniej liczby licencji stanowiskowych, w zależności od potrzeb licencjobiorcy. W przypadku rozszerzenia systemu do wersji wielooddziałowej niezbędne jest rozszerzenie licencji na moduły dla każdego oddziału osobno.
Użytkownicy posiadający pełną (nie OEM) licencję SQL Anywhere Studio w wersji wymaganej przez Platformę Hetman mogą nie wykupić licencji OEM pod warunkiem wykupienia usługi weryfikacji instalacji SQL Anywhere Studio w środowisku Licencjobiorcy.

Przykład

Firma zakupiła następujące dwa moduły wchodzące w skład Platformy Hetman: Rachunkowość Finansowa i Środki Trwałe oraz dwie licencje stanowiskowe. Firma może zainstalować zakupione moduły na dowolnej liczbie stacji roboczych, jednak w danej chwili w ramach Platformy Hetman mogą pracować tylko dwie stacje robocze (wykupiono dwie licencje stanowiskowe), przy czym na każdej z nich może być otwarty jeden lub oba zakupione moduły. Dopiero po wylogowaniu użytkownika ze wszystkich modułów Platformy Hetman na jednej stacji komputerowej możliwe jest zalogowanie innego użytkownika na kolejnej stacji komputerowej.