Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


System Magazyny

System Magazyny jest przeznaczony dla nowoczesnego przedsiębiorstwa, które potrzebuje kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów związanych z prowadzeniem szeroko pojętej gospodarki magazynowej. Pozwala nie tylko prowadzić pełną dokumentację obrotu magazynowego, przedstawiać stan ilościowo-wartościowy wszystkich towarów w dowolnym momencie czasu, monitorować ich dokładną lokalizację, ale również umożliwia szczegółowe planowanie poszczególnych dostaw w oparciu o plany produkcyjne oraz prognozy rozchodów na podstawie danych historycznych. Możliwość tworzenia własnych dokumentów pozwala na dokładne odwzorowanie w systemie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie bez konieczności ich przebudowy. Zaawansowane generatory raportów pozwalają szybko uzyskać dowolną informację na temat stanów magazynowych oraz zamówień według dowolnego stopnia szczegółowości w zależności od posiadanego poziomu uprawnień. Wszystkie operacje dokonywane w systemie są w pełni identyfikowalne pod względem autora i czasu ich dokonania, a dzięki pełnej ewidencji wszystkich dokumentów możliwe jest szczegółowe odtworzenie historii obrotów magazynowych wszystkich towarów. Pełne korzystanie ze wszystkich możliwości oferowanych przez system pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty składowania towarów w magazynie.

Precyzyjne planowanie zapotrzebowania na poszczególne towary, ich pełna identyfikacja dzięki kodom kreskowym oraz wykorzystanie łączności radiowej między wózkami transportowymi i komputerem, pozwalają zoptymalizować wszystkie operacje transportowe na terenie magazynu i w znaczący sposób obniżyć poziom kosztów, jednocześnie zwiększając wydajność procesów logistycznych. Takie podejście może stanowić kamień milowy w procesie wdrażania filozofii Just In Time dzięki ograniczeniu czasu przechowywania niepotrzebnych w danej chwili surowców oraz precyzyjnego utrzymywania optymalnych stanów magazynowych. Możliwość monitorowania i kontroli całego procesu zaopatrzenia od chwili powstania zapotrzebowania do momentu dostarczenia towaru do magazynu pomaga uniknąć konieczności przerwania produkcji powodującej bardzo wysokie straty. Automatyczne generatory dokumentów pozwalają ograniczyć czas wykonywania powtarzalnych operacji oraz ograniczają prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki przez człowieka.

Zaopatrzenie

Moduł Zaopatrzenie jest rozbudowanym narzędziem służącym do kreowania polityki zakupów w nowoczesnej organizacji, w taki sposób, aby zapewnić przyjęty poziom stanów magazynowych oraz ciągłość produkcji. Posiada zaawansowane narzędzie planistyczne pozwalające analizować rzeczywiste zużycie materiałów w produkcji oraz prognozować zapotrzebowanie na podstawie zgromadzonych danych historycznych w odniesieniu do analogicznych okresów w przeszłości. Plan zamówień jest generowany na podstawie dokumentów zapotrzebowania, po uprzednim zatwierdzeniu poszczególnych pozycji przez upoważnione osoby. W przypadku występowania towaru na kilku zapotrzebowaniach są one grupowane w jedno zamówienie zbiorcze i wysyłane do wybranego dostawcy. W każdej chwili możliwe jest sprawdzenie stanu realizacji poszczególnych zamówień na podstawie dokumentów magazynowych i finansowych.

Gospodarka Magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa jest w pełni skalowalny do potrzeb każdego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem firm wielooddziałowych posiadających wiele magazynów w odległych od siebie lokalizacjach oraz prowadzącego wymianę towarową z kontrahentami (np. zwrot opakowań) i kooperantami (np. przesyłanie surowców i produktów w toku do realizacji jednego z etapów produkcji). Zapewnia pełną kontrolę stanów bieżących lub na dowolny dzień w przeszłości oraz historię obrotów towarowych z podziałem na poszczególne magazyny i dokumenty magazynowe umożliwiając wielowymiarową analizę według dowolnego stopnia szczegółowości. W pełni obsługuje standardowe dokumenty magazynowe, ale pozwala również definiować własne, według indywidualnych potrzeb, co daje możliwość dostosowania nomenklatury do specyfiki firmy, jak również pełne odwzorowanie istniejącej struktury magazynów i procesów biznesowych. Pełna identyfikacja towarów w magazynie możliwa jest dzięki wykorzystaniu kodów paskowych, a wykorzystanie zdalnych terminali radiowych i terminali wózkowych może znacząco podnieść efektywność operacji magazynowych, co jest szczególnie przydatne w magazynach wielkopowierzchniowych.