ProkHARD / NASZA OFERTA / Hetman Box FactoryRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Hetman Box Factory

Wychodząc na przeciw niewątpliwej szansie rozwoju branży opakowaniowej gdyńska firma Prokhard ,od lat zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych (ERP -Platforma Hetman), bardzo dobrze znająca zarówno realne potrzeby jak i wymagania branży (jej klientami są mni. - SCA, TFP, Polpak ...) oddaje do dyspozycji właścicieli, osób zarządzających małymi i średnimi firmami produkującymi opakowania z tektury branżowy system informatyczny.

Hetman Box Factory (fabryka pudełek) - to gotowy do użycia od zaraz, ustandaryzowany, kompletny ERP obejmujący swym zakresem aż 56 procesów biznesowych pogrupowanych w ośmiu funkcjonalnościach: /zob.rys./

Elementem spinającym system są zintegrowane katalogi branżowe : tektur, materiałów pomocniczych, obsługi indeksów (znakowanie towarów w/g odbiorców), czy wreszcie katalogi maszyn, narzędzi, pracowników.

Hetman Box Factory, jako „paczka” ma „zaszyte” w sobie najlepsze modele procesowe specyficzne i charakterystyczne dla branży a wielokrotnie już zweryfikowane przez rynek i ludzi aktualnie pracujących i znanych środowisku . To nowoczesne narzędzie biznesowe oprócz ujednolicenia i usystematyzowania wszystkiego co dzieje się w „ fabryce pudełek” w każdej z funkcjonalności posiada zbiór zestawień i porównań analitycznych ,a dzięki zaimplementowaniu OLAP menegment bez problemu wsparty zostanie materiałem analitycznym pokazanym w dowolnym, dynamicznym ujęciu.

Autorzy HBF wspierając się swym doświadczeniem wraz z systemem, proponują odbiorcą również jako integralną część 60-cio godzinne szkolenie użytkowników oraz nadzór nad uruchomieniem i pierwszym etapem działania.

Firma ProkHard jako solidny partner w biznesie oferuje również spolegliwy serwis swoich produktów, a firmą, które „wyrosną” z Hetmana BF gwarantuje możliwość migracji do Platformy Hetman

Podczas rozmów z właścicielami czy osobami zarządzającymi małymi i średnimi firmami produkującymi opakowania tekturowe dane mi było usłyszeć wiele ciepłych ,pochlebnych opinii, ale najczęściej pojawiającym się zaraz po tym pytaniem były względy napoleońskie – czyli koszty . Te w wypadku Hetmana Box Factory w zależności od ilości użytkowników i maszyn (centrów wytwórczych) zostały zróżnicowane i usadowione na realnie akceptowalnym poziomie.

Hetman BF – to nowoczesne narzędzie informatyczne - dziś- potrzeba , jutro – konieczność.

Zarządzanie zamówieniami klientów.

Obsługa zamówień na opakowania z tektury.

Obsługa zleceń na żądanie.

Obsługa zleceń wydania.

Określenie tolerancji dostaw.

Analiza stanu realizacji zamówienia na opakowanie.

Analizy zamówień.

Raporty stanu i obrotów magazynowych wg zleceń

Raporty stanu realizacji zamówień.

Ranking odbiorców.

Przegląd planowanych dostaw

Cenniki i zarządzanie cenami sprzedaży

Kalkulacja kosztu wytworzenia

Definiowanie kalkulacji dla produkcji opakowań.

Kalkulowanie kosztu wytworzenia opakowania.

Przeglądarka kalkulacji zleceniowych.

Analiza składników kosztowych kalkulacji.

Zarządzanie technologią produkcji

Tworzenie technologi produkcji opakowania/wyrobu.

Schematy pakowania i paletyzacji

Definiowanie procedur weryfikacji technologii

Definiowanie stanowisk produkcyjnych.

Zapotrzebowanie materiałowe na podstawie technologii.

Planowanie produkcji

Automatyczne generowanie i wydruk zleceń produkcyjnych.

Obsługa zleceń produkcyjnych dla opakowań.

Generowanie Planu produkcji z podziałem na maszyny.

Kontrola obłożenia maszyn.

Rezerwacja czasu pracy maszyn na remonty i przestoje.

Graficzny interfejs planowania przetwórstwa.

Graficzna analiza stanu realizacji planu produkcji.

Nadzory nad produkcją (np: nowe uruchomienia).

Zapotrzebowanie na materiały na podstawie planu produkcji.

Raporty zamienników dla surowców.

Wydruki planów produkcji.

Kontrola stanu magazynowego półfabrykatów.

Monitorowanie produkcji

Rejestracja produkcji w toku na maszynach przetwórczych.

Etykietowanie produktów maszyn przetwórczych.

Przegląd i edycja wpisów monitorowania.

Podgląd graficzny stanu produkcji w toku.

Obsługa awarii.

Rozliczenie ilościowe produkcji.

Analiza wielkości odpadu technologicznego.

Raporty produkcji w okresie.

Analiza czasów i przyczyn przestaw i postojów maszyn.

Dobowe wykorzystanie maszyn.

Analiza czasów monitorowania.

Zarządzanie magazynami

Obsługa magazynów tektury, opakowań, materiałów pomocniczych, półfabrykatów, wykrojników i fotopolimerów.

Zamknięty obieg dokumentów dla magazynów firmowych i produkcyjnych.

Kontrola przepływu partii.

Etykietowanie surowców, półfabrykatów i wyrobów z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Analizy stanów i obrotów magazynowych w okresie.

Raporty zużycia tektury wg zleceń produkcyjnych.

Raporty i analizy w sztukach, metrach kwadratowych i kilogramach.

Obsługa i rozliczenia kooperacji.

Magazyny mobilne.

Przyjęcie tektury (PZ) za pomocą terminala kodów kreskowych.

Przyjęci na magazyn wyrobów (PW) przez terminal na wózkowy.

Wydanie do klienta (WZ) przez terminal na wózkowy.

Identyfikacja palety z tekturą i/lub opakowaniem na magazynie.

Lokalizacja palet z tekturą i opakowaniami na magazynie (podział na miejsca paletowe/sektory).

Fakturowanie

Automatyczne generowanie faktur na podstawie WZ i zamówień.

Raporty i analizy sprzedaży.

Rejestry VAT.

Rachunkowość finansowa

Prowadzanie księgi głównej handlowej.

Automatyczna dekretacja dokumentów magazynowych i faktur.

Automatyczna dekretacja list płac i amortyzacji środków trwałych.

Kontrola stanu zadłużenia kontrahentów.

Prowadzenie kartotek środku trwałych i naliczanie amortyzacji

Prowadzenie kartotek i dokumentacji personalnej.

Naliczanie wynagrodzeń i prowadzanie dokumentacji ZUS i podatkowej.

Kartoteki zintegrowane

Kartoteki zintegrowane

Wspólna baza kontrahentów dla całego systemu.

Wspólna kartoteka opakowań tektur i materiałów pomocniczych.

Obsługa indeksów (znakowania towarów) wg odbiorców.

Wspólne kartoteki maszyn i narzędzi.

Wspólne kartoteki pracowników i użytkowniku systemu.

Wspólne kartoteki środków trwałych.