ProkHARD / WYDARZENIA / Obsługa składowiska odpadów



Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Moduł obsługi składowiska odpadów jest samodzielnym narzędziem umożliwiającym dokumentowanie zdarzeń związanych z przyjmowaniem, ewidencją i wydawaniem odpadów, a dzięki integracji z opcją obsługi wag elektronicznych, daje niesamowite oszczędności w czasie obsługi klientów oraz umożliwia automatyzację tego procesu.

Jako moduł branżowy Platformy Hetman, integruje się z pozostałymi funkcjonalnościami Pakietu i jego modułami, umożliwiając stworzenie jednego, spójnego, zintegrowanego systemu do obsługi całego przedsiębiorstwa.

Składowisko odpadów