ProkHARD / O FIRMIERight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


O FIRMIE

Nasza firma zajmuje się tworzeniem zintegrowanych systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Produkty naszej firmy powstają w oparciu o rzeczywiste potrzeby naszych Klientów, a ich podstawowym atutem jest wysoka funkcjonalność, intuicyjność oraz stosowanie najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań systemowych, które są w danej chwili dostępne. Jesteśmy w każdej chwili przygotowani do dialogu z naszym Klientem lub do udzielenia mu pomocy, dzięki profesjonalnemu serwisowi, który jest efektem wieloletnich doświadczeń na rynku informatycznym. Naszymi pracownikami są tylko najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki oraz zarządzania, którzy chcą stale podnosić swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach i kursach.

Nasze oprogramowanie w pełni odpowiada wymaganiom aktualnych przepisów polskiego i europejskiego prawa i jest stale dostosowywane do zmieniających się potrzeb naszych klientów. Po wejściu do Unii Europejskiej postawiliśmy sobie nasze cele na jeszcze wyższym poziomie, by lepiej i efektywniej wspomagać naszych Klientów w tej nowej rzeczywistości.

Krótka historia

Nasza firma powstała w 1994 roku i początkowo zajmowała się wdrażaniem zintegrowanych pakietów oprogramowania produkowanych przez wiodące firmy informatyczne w Polsce. Równolegle rozpoczęliśmy pracę nad własnym rozwiązaniem informatycznym dla dużych firm i w ten sposób powstał pakiet Hetman, który początkowo koncentrował się na obsłudze wybranych działów firmy takich jak dział zbytu, gospodarka magazynowa oraz windykacja należności. W tym zakresie był to jeden z najlepszych systemów komputerowych dostępnych wówczas na rynku. Z naszej oferty najpierw skorzystały duże przedsiębiorstwa z branży papierniczej i do nich też były skierowane nasze pierwsze projekty branżowe.

Firma dziś

Obecnie nadal poszerzamy swoją ofertę wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia świata techniki i staramy się, by nasi klienci mogli natychmiast korzystać z nowych rozwiązań. Dzięki takiej polityce klient otrzymuje:

Obszar działania

Jesteśmy tam, gdzie jest nasz Klient.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów.
Produkty naszej firmy tworzone są w oparciu o rzeczywiste potrzeby naszych Klientów, a ich podstawowym atutem jest wysoka funkcjonalność i stosowanie najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań systemowych. Jesteśmy w każdej chwili przygotowani do dialogu z naszym Klientem lub do udzielenia mu pomocy dzięki profesjonalnemu serwisowi, który jest efektem wieloletnich doświadczeń na rynku informatycznym.

Struktura

Nasze sukcesy są efektem pracy zbiorowej wszystkich zatrudnionych osób, które stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę w zakresie poszczególnych obszarów zastosowań naszego oprogramowania. Z racji specyfiki naszej działalności są oni specjalistami z zakresu informatyki, ekonomii, rachunkowości oraz logistyki i zarządzania posiadający tytuły magisterskie oraz inżynierowie wykształceni na wyższych uczelniach technicznych. Ze względu na szybki postęp w dziedzinie technologii informacyjnych uczestniczą oni w licznych kursach i szkoleniach, które mają na celu stałe pogłębianie ich kwalifikacji zawodowych.