ProkHARD / WYDARZENIARight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


WYDARZENIA

W tym miejscu chcielibyśmy prezentować Państwu rozmaite materiały z życia naszej firmy, które nie mieszczą się tematycznie w pozostałych działach naszej witryny, a myślę, że warto się nimi podzielić.

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Artykuł w MSI Polska (7/2007) z cyklu Branża pod lupą

W lipcowym wydaniu miesięcznika MSI została szczegółowo opisane wykorzystanie systemów informatycznych w branży tekstylnej i papierniczej. Zapraszam do lektury.

Targi Meble 2007

Zeszły tydzień upłynął nam pod znakiem targów Meble 2007, które odbywają się corocznie w Poznaniu.

Artykuł w czasopismie Produkcja Mebli 5/2007

Tekst prezentuje systemy informatyczne klasy ERP wdrażane w branży meblowej. Wśród nich prezentowana jest również Platforma Hetman.

Artykuł w MSI Polska (7/2006) „Raport MSI: Najnowsze techniki w produkcji"

We wrześniu ukazał się raport przygotowany przez MSI, w którym zostały zaprezentowane wyniki ankiety na temat nowoczesnych technik stosowanych w produkcji. Znajduje się tu opis stanu obecnego jak również prognozy na przyszłość z punktu widzenia zarówno ekspertów, jak i firm informatycznych.

MSI Polska - Informator 2006. Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych cz.2

Postanowiliśmy również zamieścić reklamę w branży metalowej, aby dotrzeć w ten sposób do nowych, potencjalnych klientów z tej branży.

MSI Polska - Informator 2006. Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych cz.1

Zamieściliśmy naszą reklamę w informatorze wydawanym przez MSI Polska „Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych". Poniżej znajduje się strona z naszą reklamą dla branży papierniczej.

Artykuł w czasopiśmie Wiadomości Sybase (03/2006) „Rozbudowana funkcjonalność platformy Hetman”

Kwartalnik „Wiadomości Sybase” (nr 3/2006) zamieścił na swoich łamach notatkę na temat rozbudowy funkcjonalności Platformy Hetman. Zapraszamy do lektury.

Artykuł w MSI Polska (8/2006) „Kalejdoskop wdrożeń cz.1”

Drugi artykuł jest kontynuacją tego tematu i prezentuje największe wdrożenia systemów informatycznych przeprowadzone w Polsce na przełomie lat 2005/2006.

Artykuł w MSI Polska (8/2006) „Raport MSI: Rynek dla wszystkich”

W październiku czasopismo MSI podjęło próbę opisania tego, co dzieje się na polskim rynku rozwiązań informatycznych dla sektora przemysłowego. W comiesięcznym raporcie redakcja zamieściła ranking dostawców oprogramowania dla tego sektora.