ProkHARD / NASZA OFERTA / Hetman Box Factory / Planowanie produkcjiRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Planowanie produkcji

Automatyczne generowanie i wydruk zleceń produkcyjnych.

Obsługa zleceń produkcyjnych dla opakowań.

Generowanie Planu produkcji z podziałem na maszyny.

Kontrola obłożenia maszyn.

Rezerwacja czasu pracy maszyn na remonty i przestoje.

Graficzny interfejs planowania przetwórstwa.

Graficzna analiza stanu realizacji planu produkcji.

Nadzory nad produkcją (np: nowe uruchomienia).

Zapotrzebowanie na materiały na podstawie planu produkcji.

Raporty zamienników dla surowców.

Wydruki planów produkcji.

Kontrola stanu magazynowego półfabrykatów.