ProkHARD / O FIRMIE / StrukturaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Struktura organizacyjna Firmy

Nasze sukcesy są efektem pracy zbiorowej wszystkich zatrudnionych osób, które stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę w zakresie poszczególnych obszarów zastosowań naszego oprogramowania. Z racji specyfiki naszej działalności są oni specjalistami z zakresu informatyki, ekonomii, rachunkowości oraz logistyki i zarządzania posiadający tytuły magisterskie oraz inżynierowie wykształceni na wyższych uczelniach technicznych. Ze względu na szybki postęp w dziedzinie technologii informacyjnych uczestniczą oni w licznych kursach i szkoleniach, które mają na celu stałe pogłębianie ich kwalifikacji zawodowych.

Aktualnie jesteśmy w trakcie wdrażania platformy Hetman w kolejnych trzech dużych firmach produkcyjnych, które zdecydowały się nam zaufać, jednakże najlepszym dowodem sukcesywnego rozwoju naszej firmy jest stały rozwój oraz powiększanie się grona klientów i pracowników.
Jesteśmy przekonani, że nasze obecne doświadczenie i wiedza pozwolą w pełni wykorzystać drzemiący potencjał w Państwa Firmie, a nasza długoletnia współpraca zaowocuje wymiernymi efektami ekonomicznymi.

Klastrowa struktura organizacyjna firmy, wspomagana specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym na potrzeby wewnętrzne, zapewnia naszej firmie właściwy przepływ informacji