ProkHARD / O FIRMIE / Firma dziśRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Firma dziś

Obecnie nadal poszerzamy swoją ofertę wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia świata techniki i staramy się, by nasi klienci mogli natychmiast korzystać z nowych rozwiązań. Dzięki takiej polityce klient otrzymuje:

  • solidne i sprawdzone rozwiązanie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb
  • wsparcie najlepszych specjalistów na rynku 24 godziny na dobę
  • najwyższą jakość usług świadczonych osobiście oraz online
  • pełną pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów
  • długofalowe korzyści płynące ze współpracy opartej na wzajemnym poznaniu się i zaufaniu