ProkHARD / O FIRMIE / Krótka historiaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Krótka historia

Nasza firma powstała w 1994 roku i początkowo zajmowała się wdrażaniem zintegrowanych pakietów oprogramowania produkowanych przez wiodące firmy informatyczne w Polsce. Równolegle rozpoczęliśmy pracę nad własnym rozwiązaniem informatycznym dla dużych firm i w ten sposób powstał pakiet Hetman, który początkowo koncentrował się na obsłudze wybranych działów firmy takich jak dział zbytu, gospodarka magazynowa oraz windykacja należności. W tym zakresie był to jeden z najlepszych systemów komputerowych dostępnych wówczas na rynku. Z naszej oferty najpierw skorzystały duże przedsiębiorstwa z branży papierniczej i do nich też były skierowane nasze pierwsze projekty branżowe.

Rozwój technologii informatycznej pozwolił nam podjąć kolejne wyzywanie, jakim było zaprojektowanie zintegrowanego pakietu oprogramowania przeznaczonego do kompleksowej obsługi wszystkich procesów zachodzących w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Projekt ten otrzymał nazwę Hetman2K i od 1997 roku stał się naszym najważniejszym produktem. Pozwolił na pełną integrację procesów biznesowych w organizacji i szybszy obieg informacji, dzięki czemu firmy mogły znacząco obniżyć koszty i wypracować lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.
Zyskał on uznanie wśród kolejnych klientów i został pomyślnie wdrożony w firmach działających w różnych dziedzinach, takich jak: przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, świadczenie usług transportowych i wiele innych, zarówno w sektorze prywatnym jak i w państwowym. Obecnie platforma Hetman to nie tylko program spełniający określone przez użytkownika funkcje, ale również aktywny udział w jego wdrożeniu, pomoc w konfiguracji poszczególnych opcji, aby uzyskać możliwie najlepsze odzwierciedlenie procesów biznesowych klienta w systemie, ciągła praca nad jego modyfikowaniem zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami oraz pełne wsparcie w razie awarii 24 godziny na dobę.