ProkHARD / O FIRMIE / Obszar działaniaRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Obszar działania

Jesteśmy tam, gdzie jest nasz Klient.

Obszarem działania naszej firmy jest teren całej Polski. Sieć naszych partnerów pozwala na szybką reakcję na każde zgłoszenie i dotarcie do naszych klientów w ich siedzibach. Jednocześnie korzystając z najnowszych osiągnięć technologii komunikacyjnych wyspecjalizowaliśmy się w zdalnej obsłudze firm przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Dzięki temu, możemy zareagować na wszystkie zgłoszenia użytkowników i w razie potrzeby udzielić niezbędnych wskazówek lub dokonać odpowiednich modyfikacji natychmiast po otrzymaniu informacji o problemie.