ProkHARD / WYDARZENIA / Artykuł w MSI Polska (8/2006) „Raport MSI: Rynek dla wszystkich”Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Artykuł w MSI Polska (8/2006) „Raport MSI: Rynek dla wszystkich”

W październiku czasopismo MSI podjęło próbę opisania tego, co dzieje się na polskim rynku rozwiązań informatycznych dla sektora przemysłowego. W comiesięcznym raporcie redakcja zamieściła ranking dostawców oprogramowania dla tego sektora.