ProkHARD / WYDARZENIA / MSI Polska - Informator 2006. Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych cz.1Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


MSI Polska - Informator 2006. Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych cz.1

Zamieściliśmy naszą reklamę w informatorze wydawanym przez MSI Polska „Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych". Poniżej znajduje się strona z naszą reklamą dla branży papierniczej.