ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMU / Nowe opcje / Wersja 1.23Right menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Platforma Hetman wersja 1.23

Analiza OLAP w module Środki Trwałe

Analiza OLAP to bardzo przydatne narzędzie dla kadry menadżerskiej, które umożliwia analizę danych z zakresu amortyzacji środków trwałych. Uwzględnia wszystkie metody amortyzacji dostępne w Platformie Hetman i ułatwia ich prezentację.

Zatwierdzanie cenników

Nowa opcja pozwala użytkownikowi, który ma nadane odpowiednie uprawnienie - Akceptacja cenników, zatwierdzać ceny pozycji towarowych dla poszczególnych kontrahentów.

Nieaktywne słowniki i wartości cech

Do obiektów wyboru „combo” wartości słownikowych, oraz do obiektów wyboru wartości cech towarów została dodana właściwość uniemożliwiająca wybór wartości oznaczonych w definicji jako nieaktywne.

Nieaktywne wartości są widoczne w Combo jako wyszarzane, ale nie można ich wybrać w obiektach wyboru. Dodatkowo wartości cech nieaktywne są umieszczane na końcu listy wyboru.

Nowy sposób prezentacji planu kont w module Rachunkowość Finansowa

Dzięki nowej szacie graficznej rozszerzona wersja planu kont jest bardziej czytelna, co daje wiele dodatkowych możliwości i ułatwia analizę danych finansowych wg dowolnego stopnia szczegółowości.

Dodano mechanizm nadzorowania produkcji

Zdefiniowanie nadzoru dla technologii, produktu, środka trwałego, zlecenia produkcyjnego czy pozycji planu produkcji wymusza na osobie uprawnionej konieczność dokonania wpisu do modułu Monitorowania przed rozpoczęciem, w trakcie lub po zakończeniu określonej operacji technologicznej. W przeciwnym wypadku kontynuacja produkcji nie będzie możliwa.

Rejestracja papieru zużytego na tekturnicy

W module Wstęga dodano możliwość rejestracji papieru, który jest zakładany na tekturnicę i przypisania go do konkretnego planu produkcji.

Nowa opcja w module Wstęga

Nowe metody optymalizacji, analiza zamienników i uwzględnianie dodatkowych parametrów tekturnicy to tylko kilka, z wielu zmian wprowadzonych w ramach tej funkcjonalności.

Nadawanie uprawnień dla użytkowników

Dodana została opcja umożliwiająca przypisywanie użytkowników do uprawnienia

Zapisywanie ustawień filtru

Do systemu Hetman2K dodana została możliwość zapisywania ustawień filtru dla użytkownika.

Zestawienie obrotów i sald - raport grupujący

Raport wykazuje sumy obrotów i sald zgrupowanych okresów