ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMU / Nowe opcje / Wersja 1.23 / Analiza OLAP w module Środki TrwałeRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Analiza OLAP w module Środki Trwałe

Analiza OLAP to bardzo przydatne narzędzie dla kadry menadżerskiej, które umożliwia analizę danych z zakresu amortyzacji środków trwałych. Uwzględnia wszystkie metody amortyzacji dostępne w Platformie Hetman i ułatwia ich prezentację.

Kilkanaście wymiarów opisujących posiadany majątek trwały, rozbudowane filtry oraz dowolna szczegółowość analizowanych danych daje szerokie możliwości w zakresie przeglądania oraz wyszukiwania zależności między zdarzeniami. Dodatkowo, intuicyjność oraz przystępna forma graficzna, czynią to narzędzie łatwym w obsłudze i pozwalają uzyskać aktualne informacje, tak niezbędne w procesie podejmowania decyzji biznesowych w szybko zmieniającym się otoczeniu.