ProkHARD / WYDARZENIA / Stale podnosimy nasze kwalifikacjeRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Stale podnosimy nasze kwalifikacje

|
|
Następne zdjęcie
 »

Miło nam poinformować, iż oprócz codziennych obowiązków znajdujemy również czas, aby zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

W związku z pracami nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością dwóch pracowników naszej firmy zostało wysłanych na szkolenie z zakresu zasad przeprowadzania audytu w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 i otrzymało certyfikat audytora wewnętrznego wystawiony przez renomowaną jednostkę certyfikującą TUV Nord.

Ze względu na możliwość korzystania z funduszy unijnych przygotowanych dla Polski oddelegowani pracownicy wzięli udział w warsztatach z zakresu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że my również skorzystamy z nadarzającej się okazji, aby zdobyć dodatkowe fundusze na rozwój naszej firmy.